Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102482 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, жк Надежда бл.303, ап.40
Телефон:+359896608567
Мобилен:+359896608567