Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102480 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, кв. "Св. Иван Рилски"
Мобилен:0896384602
Специалност:Корпоративни финанси
Образование:висше (ИУ Варна)