Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102479 (10.03.2020 г.), 300100410 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Търговище 7700, ул. Ал. Константинов
Телефон:060162620
Мобилен:0899942063
Факс:060162622
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2000, НИ-2020
Образование:висше(ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий")