Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102476 (28.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, кв. "Христо Смирненски"
Мобилен:0879281154
Специалност:ЗСД
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов")