Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100935 (28.02.2020 г.), 100102183 (17.11.2014 г.), 810100588 (06.08.2019 г.), 500100837 (25.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Овче поле
Мобилен:0883360331
Допълнителни квалификации:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2019,ТПВ-2019, МС-2020
Образование:висше (УНСС)