Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100848 (19.02.2020 г.), 100102415 (11.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1606, бул. "Скобелев"
Телефон:028129762
Мобилен:0889700058
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2019, ТПВ-2020
Образование:Висше (УНСС)