Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102471 (19.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ул. "Карамфил"
Мобилен:0883313691
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (Икономически университет Варна)