Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102467 (13.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Герман 1186, в.з. Терасите 999
Мобилен:0886909008
Специалност:ССС
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (УАСГ)