Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102469 (13.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, жк "Илинден"
Мобилен:0886648501
Специалност:УУЗИ
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (УАСГ)