Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102466 (13.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Локорска"
Мобилен:0886511124
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (УАСГ)