Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100930 (04.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. "Гренадирска"
Мобилен:0886445031
Специалност:Дизайн на механични системи
Стаж:МС-2020
Образование:висше (ТУ-София)