Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100926 (28.01.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ул. "Проф. Георги Златарски"
Телефон:029765330
Мобилен:0885851007, 0886534209
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2020
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов")