Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100928 (28.01.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Пиргово, ул. "Кирил и Методий"
Мобилен:0883300897
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:МС-2020
Образование:висше (ВУЗК)