Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102461 (04.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, жк. "Бузлуджа"
Мобилен:0878679114
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")