Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102462 (04.02.2020 г.) , 300100950 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1387, жк "Обеля 1"
Мобилен:0883330638
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2020, МС-2021
Образование:висше (УНСС)