Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102460 (04.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. "Св. Климент Охридски"
Мобилен:0887882378
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (УАСГ)