Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102457 (04.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, жк "Дружба"
Мобилен:0887802182
Специалност:Топлотехника
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (ТУ - София)