Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102456 (04.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. "Драгоман"
Мобилен:0887773450
Специалност:Информатика
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")