Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100927 (28.01.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. "Околчица"
Мобилен:0876595986
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2020
Образование:ИУ Варна