Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100827 (17.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1618, ул. "Маестро Кънев"
Мобилен:0889934180, 0877175200
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов" - Свищов)