Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100711 (16.05.2011 г.), 810100344 (16.08.2011 г.), 100101639 (30.07.2010 г.), 500100712 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. Генерал Колев
Телефон:052630077
Мобилен:0896661663
Факс:052630033
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:НИ-2006 МС-2011 ЗЗ-2011 ТПВ-2014
Образование:висше (ИУ - Варна)