Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100847 (14.01.2020 г.), 300100872 (19.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ул. "Султан Тепе"
Мобилен:0898911300
Специалност:Икономика
Стаж:МС-2017, ТПВ-2020
Образование:висше("Луиджи Бокони" Италия)