Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102373 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. "Света Троица"
Мобилен:0897872855
Специалност:ПГС
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)