Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100206 (05.11.2019 г.), 500100817 (26.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, кв. "Възрожденци"
Мобилен:0883442903
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:ТПВ-2018, ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (УНСС)