Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100840 (16.10.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Проф. Беньо Цонев"
Мобилен:0888617154
Специалност:Прогнозиране и планиране на икономическите системи
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (УНСС)