Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100841 (16.10.2019 г.), 400100205 (17.09.2019 г.), 100102496 (09.10.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, ул. "Проф. Асен Златарев"
Мобилен:0889985815
Специалност:Финанси и банково дело
Стаж:ПИИСДФО-2019, ТПВ-2019, НИ-2020
Образование:Висше (СУ "Св. Климент Охридски")