Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100839 (16.10.2019 г.), 100102088 (12.12.2011 г.), 300100707 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Славейков
Телефон:056919352
Мобилен:0889628507
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2011, МС-2011, ТПВ-2019
Образование:висше (УНСС - София)