Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100838 (16.10.2019 г.), 300100917 (11.02.2019 г.), 100102475 (19.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "Райска градина"
Мобилен:0889908150
Специалност:Електроенергетика и електрообзавеждане
Стаж:МС-2019, ТПВ-2019, НИ-2020
Образование:Висше (Технически университет - София)