Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100835 (25.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, жк "Младост 2"
Мобилен:0888750978
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (УНСС)