Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100836 (25.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, жк "Разсадник Коньовица"
Мобилен:0887464261
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (УНСС)