Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102450 (25.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. "Антим I"
Мобилен:0899835215
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)