Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100832 (17.09.2019 г.), 100102483 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ул. "Милин камък"
Телефон:028659530
Мобилен:0899803444
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (УНСС)