Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100830 (17.09.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, жк "Славия"
Мобилен:0887184804
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2019
Образование:Висше (УНСС)