Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100204 (23.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Априлово 2128, ул. "20-та"
Мобилен:0886061771
Специалност:Финансов мениджмънт и маркетинг
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (Висше училище по застраховане и финанси)