Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102449 (23.08.2019 г.) , 810100566 (04.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. "Янко Сакъзов"
Мобилен:0893424401
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗТН-2018, НИ-2019
Образование:Висше (Бургаски Свободен Университет