Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100202 (16.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул. "Морени"
Мобилен:0888552112
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (УНСС)