Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102448 (16.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Карлово 4300, ул. "Ген. Карсов"
Мобилен:0894605436
Специалност:УУЗИ
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)