Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100592 (16.08.2019 г.), 400100183 (28.06.2019 г.), 500100806 (17.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1303, Зона Б 4, ул. Одрин
Мобилен:0884945745
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ - 2018, ПИИСДФО-2019, ЗЗТН-2019
Образование:висше (УНСС)