Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100594 (16.08.2019 г.), 100102517 (15.09.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Ралевица"
Мобилен:0883534594
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:ЗЗТН-2019, НИ-2021
Образование:Висше (УАСГ)