Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102447 (06.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7016, бул. "Гоце Делчев"
Мобилен:0878833236
Специалност:ТММРМ
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ВТУ "Ангел Кънчев")