Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102445 (05.07.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7004, ул. "Орлово гнездо"
Мобилен:0890301051
Специалност:Строително предприемачество
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ИУ-Варна)