Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100185 (28.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1408, кв. "Южен парк"
Мобилен:0886202682
Специалност:Право
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (Нов Български Университет)