Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100194 (05.07.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1421, жк. "Лозенец"
Мобилен:0876222000
Специалност:Право
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (СУ "Св. Климент Охридски")