Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 401100194 (10.03.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, жк. "Манастирски ливади"
Мобилен:0876222000
Специалност:Право
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (СУ "Св. Климент Охридски")