Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100193 (05.07.2019 г.), 500100842 (16.10.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дряново 5370, жк "Априлци"
Телефон:0281206
Мобилен:0878250000
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:ПИИСДФО-2019, ТПВ-2019
Образование:Висше (ПУ "Пайсий Хилендарски")