Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 400100191 (28.06.2019 г.), 300100239 (14.12.2009 г.), 100100613 (14.12.2009 г.), 810100633 (20.6.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ул. Хайдушка поляна
Мобилен:0887784145
Специалност:Транспортно строителство - пътно строителство
Стаж:НИ-2000 МС-2008, ПИИСДФО-2019
Образование:висше(УАСГ - София)