Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100190 (28.06.2019 г.), 500100760 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1124, ул. Хан Омуртаг
Телефон:029875522, 029875533
Мобилен:0888577697
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2015, ПИИСДФО-2019
Образование:висше (УНСС)