Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100186 (28.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ул. "Милин камък"
Мобилен:0888671054
Специалност:Металургично оборудване
Стаж:ПИИСДФО-2019
Образование:Висше (ВХТИ)