Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102444 (28.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Разград 7200, жк "Освобождение"
Мобилен:0886724492
Специалност:Стопански и финансов контрол
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (СА "Д.А. Ценов")