Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102442 (24.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. "Струмско шосе"
Мобилен:0885889296
Специалност:Европейски бизнес и финанси
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УНСС)