Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102433 (24.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул.Струга
Мобилен:0897801591
Специалност:Строително предприемачество
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ИУ - Варна)